Tussen 2008 en 2012 zijn laagopgeleide werknemers met een technische of bouwkundige achtergrond het hardst getroffen door werkloosheid.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In 2008 was 2,2 procent van deze groep werkloos en steeg naar 7,2 procent in 2012.

Middelbaar en hoogopgeleide werknemers hadden minder te kampen met een stijgende werkloosheid, maar ook bij laatstgenoemden steeg het aantal werklozen van 2,4 naar 4,1 procent.

De grootste toename in werkloosheid is te zien bij de laagopgeleide beroepsbevolking. In 2012 had 8,8 procent geen werk, tegenover 5,3 procent vier jaar eerder. 

Onder laagopgeleiden met een agrarische achtergrond steeg de werkloosheid het minst.  Met 4,2 procent kende deze groep in 2012 ook de laagste werkloosheid. 

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

In 2012 waren anderhalf miljoen mensen van de beroepsbevolking laagopgeleid. Zij hebben basisonderwijs gevolgd of een vmbo-opleiding afgerond.

Naast de richting bouw en techniek, werd bij laagopgeleiden ook vaak gekozen voor de richting persoonlijke dienstverlening, transport, en voor milieu en veiligheid.