De Nederlandse staat hoeft volgend jaar circa 4 miljard euro minder te lenen dan in 2013. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie (DSTA) vrijdag bekend.

De leenbehoefte van de Nederlandse staat komt volgend jaar uit op 93,7 miljard euro. Dat cijfer komt overeen met een voorlopige raming die DSTA in september naar buiten bracht.

De lagere leenbehoefte wordt deels verklaard doordat vergeleken met 2013 minder wordt afgelost. Daarnaast valt het tekort op de begroting, na aftrek van de instroom vanuit de lagere overheden, lager uit dan dit jaar.

Het agentschap wil volgend jaar 50 miljard euro ophalen op de kapitaalmarkten en 43,7 miljard euro op de geldmarkten. Op de geldmarkt worden leningen geplaatst met looptijden van 1 dag tot 1 jaar en op de kapitaalmarkten leningen met een langere looptijd.

De financiering op de kapitaalmarkten in 2014 zal volgens het agentschap onder meer komen door de uitgifte van vier nieuwe staatsleningen, waaronder een lening met een looptijd van 30 jaar.