Er moeten in de komende jaren ongeveer 800 nieuwe leerkrachten voor basisschoolklassen komen te staan. Ook moeten ongeveer 700 leraren behouden blijven. 

Dat vinden de werkgeversorganisatie van het onderwijs en de vakbonden.

Zij hebben gezamenlijk een plan ingediend om hun doel te bereiken, zo melden het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs en het Vervangingsfonds/Participatiefonds vrijdag.

In deze organisaties zitten de PO-Raad (de werkgevers) en vakbonden zoals de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs.

Lerarentekort

De organisaties zijn bang dat er vanaf 2016 een lerarentekort komt in gebieden als de Randstad. Door vergrijzing gaan veel leraren in de komende jaren met pensioen, maar er gaan steeds minder studenten naar de pabo's.

In provincies als Groningen, Friesland en Limburg is juist steeds minder werk voor leerkrachten. Daar daalt het aantal leerlingen al jaren, en dus ook het aantal leraren.

Die daling zal nog tot ongeveer 2020 duren. Daarom willen de organisaties centra opzetten om werkzoekende leraren te helpen aan een baan.

Oudere leraren

In het plan staat ook dat oudere leraren misschien andere taken kunnen krijgen naast het lesgeven. Als zij minder voor de klas staan en bijvoorbeeld collega's gaan coachen of onderzoek doen, komt er plek voor jonge leraren.

Het plan is ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitvoering kost ruim 17 miljoen euro. Dat moet worden betaald door het ministerie en de sector.