AMSTERDAM - Vakcentrale FNV wil de WAO voor het grootste deel privatiseren. Alleen de kleine groep volledig en duurzaam arbeidsongeschikten zouden nog onder een publiek stelsel moeten vallen. Dat heeft FNV-bestuurder T. Heerts zaterdag bevestigd.

Het is een logische stap, aldus Heerts. "Een groot deel van de keten is al geprivatiseerd. Dat geldt voor het arbo-beleid, de preventie en het ziekteverzuim in de eerste twee jaar." Nu wil de FNV ook de WAO grotendeels privatiseren.

Voorkomen

Heerts, die zijn plannen zaterdag al in De Telegraaf ontvouwde, wil dat vakbonden en werkgevers in CAO's alomvattende afspraken maken over het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, terugkeer van zieke werknemers naar het werk en aanvulling van het inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Risico's kunnen worden afgedekt bij verzekeraars.

Nu betalen werkgevers bij ziekte (minstens 70 procent van) het salaris twee jaar door. Wat de FNV betreft, wordt dit minstens drie jaar. "Ten minste drie jaar en tenminste 70 procent van het salaris.", stelt Heerts. Voor hem is 70 procent een minimum, maar "driemaal 100 procent is ook niet de goede weg." Aanvulling van het loon is voor de vakcentrale wel een belangrijk punt, maar zeker niet het enige. Tegengaan van verzuim is dat ook.

Werkhervattingsregeling

De groep volledig (minstens 80 procent) en duurzaam arbeidsongeschikten blijven wat de FNV betreft ook in de toekomst onder een publiek stelsel vallen. Uitkeringsinstantie UWV zou, eventueel samen met de Sociale Verzekeringsbank, voor hen verantwoordelijk blijven. Alleen zij krijgen volgens de nieuwe, strengere regels nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Anderen vallen straks onder de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het kabinet wil dat zowel het UWV als private verzekeraars deze regeling kunnen uitvoeren, maar de FNV ziet daar geen heil in. Heerts voorspelt dat dat onwerkbaar wordt.

De rol van de overheid die nu nog de hoogte van de premie bepaalt, kan op termijn verdwijnen. "Het wordt tijd dit volledig aan de markt over te laten", aldus Heerts.