De Europese Commissie vordert 24,3 miljoen euro landbouwsubsidie terug van Nederland.

Een systeem waarmee in Nederland de omvang van percelen wordt berekend kent tekortkomingen, zo is volgens de commissie gebleken. De omvang van een perceel is bepalend voor de hoeveelheid subsidie die wordt uitgekeerd.

De controle op het systeem zou niet goed zijn uitgevoerd. Hetzelfde zou gelden voor de berekeningen van betalingen. Het bedrag dat Nederland te veel zou hebben ontvangen wordt ingehouden bij het uitbetalen van de volgende subsidie. Nederland krijgt jaarlijks een klein miljard euro aan landbouwsubsidie uit Brussel.

Het ministerie van Economische Zaken erkent dat de perceelregistratie in 2008 'te ruim was ingetekend'. Het probleem is volgens een woordvoerder van het departement inmiddels hersteld.

Van de vijftien lidstaten waar overtredingen zijn geconstateerd wordt in totaal 335 miljoen euro landbouwsubsidie teruggevorderd. Frankrijk is de grootste overtreder. Dat land moet bijna 160 miljoen euro terugbetalen. Daarna volgt Griekenland, dat 101 miljoen moet terugbetalen voor diverse overtredingen.