Eind 2012 ontvingen drie miljoen personen een pensioenuitkering van een Nederlands pensioenfonds, een stijging van 16,7 procent ten opzichte van 2007.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het aantal personen dat een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen krijgt, steeg sinds 2007 met 453.000 (plus 27,5 procent) respectievelijk 32.000 (plus 4,2 procent), terwijl het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidspensioen daalde met 54.000 personen (min 31,4 procent).

Meer geboortes

De forse stijging van het aantal personen met een ouderdomspensioen komt door demografische ontwikkelingen. In de jaren 1946 tot en met 1950 werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor.

Deze zogenoemde babyboomgeneratie ging de afgelopen jaren met pensioen of bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd.

De stijging gaat de komende jaren door, waarbij het aantal vrouwen met een ouderdomspensioen sneller groeit dan het aantal mannen. Eind 2012 was 29 procent van de ontvangers van een ouderdomspensioen vrouw tegen circa 25 procent eind 2007.

Lees meer over pensioenen op NUgeld