De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn een inventariserend onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van de valuta-, derivaten, en grondstoffenmarkt bij banken in Nederland. 

Dat maakt DNB donderdag bekend.

''De lessen uit de Libor- en Euriboronderzoeken en berichtgeving over mogelijke manipulatie door buitenlandse banken leren de toezichthouders alert te zijn op dergelijke signalen.

DNB en de AFM inventariseren in hoeverre banken de risico's bij de totstandkoming van relevante benchmarks binnen hun organisatie voldoende in beeld hebben en hier in voldoende mate hun maatregelen voor treffen'', aldus DNB in een persbericht.

Bewust

De toezichthouders willen met het onderzoek de banken bewuster maken van de risico's op manipulatie. Zij willen daarnaast een scherper beeld krijgen waar en bij welke processen organisaties kwetsbaar zijn voor manipulatie.

DNB en de AFM zeggen indien nodig handhavend te zullen optreden. Bij het onderzoek wordt onder meer samengewerkt met buitenlandse toezichthouders.

Signalen

Op de vraag of de toezichthouders specifieke signalen hebben dat dergelijke marktmanipulatie met valuta, derivaten en grondstoffen zich bij Nederlandse banken voordoet, zei een woordvoerder van DNB: ''Als dat zo zou zijn, dan zouden wij daar vanwege vertrouwelijkheid niets over kunnen zeggen.''

Hij voegt eraan toe dat het onderzoek onderdeel is van het pakket van circa dertig algemene themaonderzoeken die DNB elk jaar doet. Dit onderzoek staat voor 2014 op het programma.

Fraude

Bij de fraude met de Libor-rente, de benchmark (ijkpunt) die wordt gebruikt voor leningen van banken onderling, was Rabobank betrokken. De Nederlandse financiële instelling betaalde een boete van in totaal 774 miljoen euro aan toezichthouders in buiten- en binnenland om de zaak te schikken.

Een aantal internationale banken, waaronder Deutsche Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase en Barclays zijn bovendien onderwerp van onderzoek naar fraude in de valutahandel.

Vijf vragen over valutafraude

Vier vragen over de Liborrente