Het bestuur van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, heeft dinsdag unaniem ingestemd met nieuwe regels die de mogelijkheden voor banken om te beleggen in riskante financiële producten fors inperken. 

Ook vier andere toezichthouders, waaronder de beurswaakhond SEC en het garantiefonds voor spaartegoeden FDIC, gaven hun goedkeuring.

De regels worden op zijn vroegst in de zomer van 2015 van kracht. Wel moeten de naar balans gemeten grootste banken al vanaf medio volgend jaar verslag gaan uitbrengen over de omvang van hun beleggingen.

De zogeheten Volcker Rule, genoemd naar de voormalige Fed-voorzitter Paul Volcker die na de kredietcrisis van 2008/2009 opriep tot aanscherping van de bankenregels, maakt het voor banken vrijwel onmogelijk om voor eigen rekening speculatief te handelen.

Zij mogen dat alleen nog doen als zij aantoonbaar optreden namens klanten. Hun posities in risicovolle producten mogen de vraag die redelijkerwijs bij klanten kan worden verondersteld, niet meer overstijgen.

Belastinggeld

De flink strengere regels moeten helpen voorkomen dat opnieuw banken zichzelf met risicovolle beleggingen zo diep in de nesten werken, dat zij met belastinggeld op de been moeten worden gehouden.

Financiële instellingen krijgen nog wel de mogelijkheid om deel te nemen aan de handel in aandelen en obligaties. Ook de handel in papieren die zijn verbonden aan buitenlandse staatsobligaties blijft toegestaan.

Gedragsverandering

Minister van Financiën Jack Lew zei in een reactie dat de nieuwe regels zullen leiden tot een gedragsverandering in de bancaire sector.

Hij voegde er echter aan toe dat de aanpak van de tekortkomingen die tot de kredietcrisis hebben geleid, een "doorlopende exercitie" is, en dat waakzaamheid geboden blijft tegen gedrag dat het financiële stelsel in gevaar kan brengen.

Volgens veel banken zullen de nieuwe regels de winstgevendheid drukken, hoewel verscheidene instellingen al aan de gestelde normen voldoen. Verwacht wordt dat banken hun advocaten zullen vragen om alle mogelijke zwakke plekken van de Volcker Rule te onderzoeken en eventueel aan te vechten.