Uitkeringsinstantie UWV denkt dat het aantal mensen met een WW-uitkering eind van dit jaar op 435.000 ligt. Dat zijn er 95.000 meer dan eind 2012. 

Het aantal WW'ers stijgt volgend jaar naar verwachting verder tot bijna 500.000 eind 2014.

Ten opzichte van 2004 ligt het aantal WW-uitkeringen daarmee 54 procent hoger. Het UWV maakte dit dinsdag bekend.

Het aantal arbeidsongeschikten dat een beroep doet op een uitkering in het kader van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) blijft volgend jaar stabiel, verwacht de uitkeringsinstantie.

De jaarlijkse instroom in de WIA komt zowel dit jaar als volgend jaar op ongeveer 37.000, verwacht het UWV. De stabilisering wordt toegeschreven aan preventieve maatregelen en re-integratietrajecten.

WIA

Ondanks de stabilisering stijgt het aantal mensen met een WIA-uitkering van 186.000 eind 2013 tot ruim 209.000 eind volgend jaar. De stijging wordt veroorzaakt doordat mensen die in de regeling terechtkomen daar moeilijk weer uitkomen.

Het aantal arbeidsongeschikten dat jaarlijks een beroep doet op de WIA liet tussen 2006 en 2011 nog een stijging zien. Groei en vergrijzing van de beroepsbevolking, opnieuw ingediende uitkeringsaanvragen en heropening van eerder beëindigde uitkeringen waren hiervan volgens UWV-onderzoekers grotendeels de oorzaak.

Relatie

De groei van de WIA was het grootst in 2010. De onderzoekers denken dat er een relatie bestaat tussen deze groei en de sterke groei van het aantal tijdelijke banen drie jaar eerder.

Mensen met een tijdelijk contract lopen bij ziekte een grotere kans langdurig in de Ziektewet en vervolgens in de WIA te belanden. Werkgevers letten bij contractverlenging namelijk scherp op gezondheid en ziekteverzuim, blijkt uit UWV-onderzoek.