De rechter moet onmiddellijk een stokje steken voor de voorgenomen verkoop van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis aan zorgondernemer Loek Winter via zijn MC Groep.

Deze deal is een ''zorgvuldig georkestreerde actie'' om een overname er snel door te drukken, maar is niet in het belang van het ziekenhuis en de minderheidsaandeelhouders.

Dit betoogden de advocaten van minderheidsaandeelhouder Meromi maandag voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. In Meromi hebben de kinderen van voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak een belang.

De raadslieden kenschetsten de deal tussen het Slotervaart, meerderheidsaandeelhouder Delta en andere belanghebbenden als ''een vluggertje''. Daarbij zouden rechten met voeten worden getreden, terwijl er nog een procedure bij dezelfde Ondernemingskamer loopt over mogelijk wanbeleid bij Delta.

Onbegaanbare route

Het Slotervaartziekenhuis en Delta zeggen dat ontbinding van de deal met Loek Winter een onbegaanbare route is voor de continuïteit van het ziekenhuis. Het ziekenhuis staat er financieel slecht voor en er ligt geen alternatief plan.

Het Slotervaart zit in ''een wurgklem'' door de machtsstrijd tussen de aandeelhouders Delta en Erbudak, stelde de bestuursvertegenwoordiger van het ziekenhuis. Een transactie met de MC Groep ''verlost het ziekenhuis van deze aandeelhoudersruzie'', zei hij.

Erbudak weerspreekt dat het ziekenhuis er financieel slecht voor zou staan. De cijfers die dit moeten aantonen zijn gemanipuleerd door twee daarvoor ingehuurde externe deskundigen die banden zouden hebben met de MC Groep, betoogde haar advocaat. De raadsman van de MC Groep deed dit af als ''paranoïde insinuaties''.

Gesloopt

Volgens Erbudak wordt het ziekenhuis na verkoop aan de MC Groep ''gesloopt en in stukken geknipt''. De MC Groep beweerde echter dat er een ''gezond duurzaam basisziekenhuis overblijft''.

De voormalig bestuursvoorzitter Erbudak zei verder aan een alternatief te werken voor het Slotervaart met een internationaal gerenommeerd ziekenhuisconcern. Deze partij, waarvan ze de naam nog niet wilde prijsgeven, zou een veel hoger bod willen doen en bovendien uitbreidingsplannen hebben voor het Slotervaart.

De Ondernemingskamer doet uiterlijk woensdag uitspraak.

Antoni van Leeuwenhoek

Onderdeel van het plan is dat MC Groep een aantal zaken overdraagt aan het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Onder meer de apotheekactiviteiten en de oncologische neurochirurgie zouden worden overgedragen.

MC Groep heeft voor de overname ook nog groen licht nodig van het College Sanering Ziekenhuizen en de Autoriteit Consument en Markt.

De Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Bestuur Medische Staf, OR en cliëntenraad van het Slotervaartziekenhuis staan in ieder geval achter het plan.