De PvdA is bezorgd dat de nieuwe regels rondom online betalingsverkeer verkeerd uitpakken voor consumenten.

Dit laat kamerlid Henk Nijboer weten aan NU.nl. De nieuwe regels zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in samenspraak met de Consumentenbond opgesteld. 

Nijboer vreest dat vele vormen van fraude bij online bankieren, zoals phishing, buiten de nieuwe regels vallen. Bij phishingaanvallen doen criminelen zich bijvoorbeeld via de mail voor als een bank. Zo verleiden ze consumenten hun gegevens in te voeren op een neppe site die er vaak legitiem uitziet.

Om er zeker van te zijn dat de bank de schade vergoedt, moet de klant vanaf 1 januari aan vijf specifieke veiligheidsregels voldoen.

Veiligheidsregels

Zo mag de beveiligingscode niet zijn uitgelekt, de bankpas nooit door iemand anders zijn gebruikt en moet de apparatuur die voor bankzaken wordt gebruikt (meestal een pc) voorzien zijn van actuele beveiligingssoftware.
 
Verder moet de klant kunnen aantonen dat hij bankafschriften geregeld controleert en moet hij mogelijke incidenten direct melden.

Geen duidelijkheid

Volgens Nijboer zijn klanten met de nieuwe regels alsnog aangewezen op het beleid per bank. Meestal hebben banken wel een coulancebeleid. 

Maar daardoor is er nog steeds geen duidelijkheid over de vergoedingen voor mogelijke schade bij internetbankieren, zo stelt Nijboer vast. Hij heeft vragen over de kwestie aan minister Dijsselbloem (Financiën) gesteld.

Volgens Nijboer is de onzekerheid voor consumenten onwenselijk en kan dit het vertrouwen in het online betalingsverkeer ondermijnen.

Grove nalatigheid

De vijf regels maken volgens de NVB snel duidelijk of een klant die de dupe is van fraude met internetbankieren grove nalatigheid kan worden verweten.

Nijboer vindt bovendien dat als banken oordelen dat er sprake is van ‘grove nalatigheid’ van de zijde van de klant, dat banken dit wel duidelijk moeten kunnen aantonen.

De PvdA'er wil dat  Dijsselbloem opnieuw met de sector om de tafel gaat om ervoor te zorgen dat er duidelijkere vergoedingsnormen in de nieuwe regelgeving komen te staan.

Lees meer over geldzaken op NUgeld.nl