Wereldhandelsorganisatie WTO heeft op Bali voor het eerst sinds de oprichting in 1995 een wereldwijd handelsverdrag gesloten. Dat hebben diplomaten zaterdag gemeld.

Vrijdag leek een overeenkomst in gevaar te komen omdat Cuba dwarslag. De onderhandelingen werden daarop tijdelijk opgeschort, maar na afspraken tussen de Cubanen en de VS stond niets een akkoord meer in de weg.

De op Bali gemaakte afspraken moeten vooral zorgen voor het versoepelen van douaneprocedures. Hiermee zou een biljoen dollar kunnen worden bespaard. Daarnaast zien velen het akkoord als zeer belangrijk voor de legitimiteit van de WTO.

Minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is tevreden dat de WTO zaterdag tot een akkoord is gekomen. ''Van deze afspraken zullen met name de minst ontwikkelde landen profiteren'', aldus Ploumen, die deze week zelf ook op Bali was.

Volgens de minister zal het akkoord wereldwijd veel voordeel opleveren voor bedrijven en consumenten.

''Het akkoord leidt tot vermindering van transactiekosten en versoepeling van de internationale handel. Juist bij de grenzen van ontwikkelingslanden zal het aantal barrières worden verlaagd, waardoor de handel tussen deze landen wordt gestimuleerd.''

Embargo

Cuba weigerde eerder akkoord te gaan omdat er geen mogelijkheden waren om het Amerikaanse embargo voor Cuba op te heffen. Deze handelsbarriere is al vijftig jaar van kracht en al 22 keer door de Verenigde Naties veroordeeld. Afgelopen maand kondigde president Barack Obama aan het Amerikaanse beleid op dit punt te willen herzien.