Advocaat Gerard Spong start een klachtenprocedure om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen om bankiers van de Rabobank te vervolgen. 

Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met libor en euribor rentetarieven.

De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, zo heeft Spong aan nieuwssite Follow the Money laten weten.

''De procedure is gericht tegen de Rabobank en zo nodig tegen betrokken bankiers die daar werken'', kondigt Spong aan. Justitie heeft eerder besloten geen bankiers die nog bij de Rabobank werken en mogelijk een rol in de fraude hadden, te vervolgen.

 Aanleiding voor de actie is de schikking die justitie heeft getroffen met de Rabobank in deze zaak. Rabobank betaalt 70 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie, en daarmee de vervolging van de bankiers af. Deze schikking werd eind oktober bekendgemaakt.

"Wij zijn van mening dat het van groot maatschappelijk belang is als ook banken zich net als burgers en bedrijven moeten verantwoorden voor de rechter als er sprake is van strafbare feiten", aldus Spong. 

Rabobank stelde vrijdag in een reactie dat de actie van Spong een zaak is tussen de advocaat en het OM. ''Wij gaan hier niet op reageren'', zo gaf een woordvoerder aan.

Dijsselbloem

Eerder spoorde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de Rabobank aan aangifte te doen tegen de voormalige handelaren die betrokken waren bij het Libor-schandaal.

Opstelten liet weten dat het OM niet met de Rabobank heeft onderhandeld over de schikking en dat de Rabobank er ook geen vervolging mee afkocht. Justitie was tot de conclusie gekomen dat er geen aanleiding was voor strafrechtelijke vervolging van individuen die nu nog werken bij de Rabobank. 

Initiatief

Het is een initiatief van Joost Hardeman van de Vereniging Cliënten van Financiële instellingen. ''Wij vinden dat het van groot maatschappelijk belang is als ook banken zich net als burgers en bedrijven moeten verantwoorden voor de rechter als er sprake is van strafbare feiten'', licht Hardeman toe.

''De duur, de omvang, de financiële schade en de impact van de liborzaak zijn zeer groot.''

Op de hoogte

In totaal betaalde de Rabobank 774 miljoen euro om de zaak met de Liborfraude te schikken, het hoogste bedrag ooit voor de bank. De NOS en NRC meldden dat Rabobank op de hoogte moest zijn geweest dat handelaren sjoemelden met de rentetarieven.

Piet Moerland, de bestuursvoorzitter die aftrad vanwege de Liborfraude, zei in zijn afscheidsverklaring dat het een zaak is geweest van de buitenlandse tak van de Rabobank.

"Uit het onderzoek naar de Liborzaak is gebleken dat een aantal medewerkers van ons buitenlands bedrijf zich ernstig heeft misdragen", aldus Moerland. 

Maar, zo bleek uit reconstructies, de handelaren manipuleerden sinds 2009 de rente ook vanuit Utrecht, de thuisbasis van de bank. Er werd pas in 2010 ingegrepen.

Na het aftreden van Moerland, moest directielid Sipko Schat de bank verlaten onder druk van de lokale banken. Schat was eindverantwoordelijke bij de bank voor het vaststellen van de Liborrente.

Vier vragen over de Liborrente