Hoewel de armoede in Nederland is gestegen, steekt die relatief nog gunstig af bij de rest van Europa.

Als het gaat om het risico op armoede en sociale uitsluiting, heeft in Nederland 15 procent van de bevolking hiermee te maken, terwijl het gemiddelde in Europa 24,8 procent is. Dat blijkt uit cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat, die donderdag zijn gepubliceerd.

In de 28 EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland nam het percentage iets toe van 24,3 in 2011 naar 24,8 in 2012. Het gaat om 124,5 miljoen mensen. In Nederland gaat het om 15 procent van de bevolking, het laagste van alle landen. Overigens zijn dat nog altijd 2,5 miljoen mensen.

Criteria

Eurostat houdt drie criteria aan en telt mensen mee die in ieder geval aan een ervan voldoen: het inkomen na aftrek van vaste lasten is erg laag naar de maatstaven van dat land, niet alle rekeningen voor elementaire zaken kunnen worden betaald worden of er wordt in een huishouden niet of te weinig gewerkt.

De dreiging van armoede en sociale uitsluiting is in Europa in 2012 iets toegenomen vergeleken met 2011. Toen ging het nog om bijna 120 miljoen mensen (24,3 procent) en in 2008 was dat nog 23,7 procent.

Na Nederland komt Tsjechië er relatief gunstig van af, met 15,4 procent van de bevolking. De grootste kans op armoede en sociale uitsluiting maken mensen in Bulgarije en Roemenië.