Het kabinet moet de aandelen in urraniumverrijker Urenco niet verkopen alleen omdat de staatsschuld verlaagd moet worden. 

De Almelose locoburgemeester Jan van Marle heeft daar donderdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer voor gepleit. "Dat zou te minimalistisch zijn."

Maar ook andere experts hebben donderdag hun zorgen over de mogelijke verkoop geuit. Die zijn er voornamelijk over de werkgelegenheid en veiligheid.

De regering heeft in maart bekend gemaakt te bekijken of het zijn aandeel in uraniumverrijker Urenco kan verkopen. Duitsland deed zijn derde deel eerder al van de hand en ook Groot-Britannië wil dat.

Nucleaire brandstof

Daarmee zou Nederland binnen het bedrijf niet meer samen met die landen kunnen optrekken bij belangrijke beslissingen in het bedrijf, dat nucleaire brandstof produceert. Samen met Groot-Britannië heeft Nederland nu nog een meerderheid van tweederde van de aandelen

In januari werd namelijk bekend dat een consortium van bedrijven dit meerderheidsbelang wil nemen in Urenco, Het consortium zou bestaan uit financiële partijen en bedrijven uit de kernenergiebranche. De waarde van het Nederlandse deel in Urenco wordt geschat op 10 miljard euro.

Werkgelegenheid

Van Marle waarschuwde Kamerleden dat Urenco van groot belang is voor de werkgelegenheid in Twente. Het bedrijf is ook van ''onschatbare waarde'' voor het behoud van unieke en innovatieve kennis in Nederland, aldus de Almelose locoburgemeester.

"Als je het financieel bekijkt, kun je zelfs afwegen of het financieel niet aantrekkelijk is om bij te kopen." Het kabinet heeft echter al laten weten daar geen geld voor te willen reserveren. 

Huub Rakhorst, directeur van de Almelose vestiging van Urenco liet weten dat het personeel zich zorgen maakt over wat er met de vestiging in Almelo zal gebeuren bij toekomstige investeringen. 

Ook andere deskundigen in de Kamer reageerden nog kritisch op de voorgenomen verkoop.  Zo stelde Wim Turkenburg, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving, dat vanuit economisch perspectief niet verkopen het verstandigste zou zijn. 

Kernwapens

Maar ook heeft hij vraagtekens over of Urenco niet toch in verkeerde handen zou kunnen vallen vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van kernwapens. 

Hij stelde dat hij dan ook voorstander is van strenge eisen bij de verkoop wegens het veiligheidsaspect, maar dit zal de prijs wel drukken. Dijsselbloem heeft deze eisen in tien punten al op tafel gelegd. Maar Turkenburg vreest dat Nederland onder druk van bijvoobeeld Groot-Britannië toch 'water bij de wijn' gaat doen op deze strenge eisen. 

Volgens Michiel Bijlsma van het Centraal Planbureau zijn de centrale publieke belangen van veiligheid beter gewaarborgd met een overheidsaandeel. 

Ook George Verberg, directeur van Urenco, liet in de hoorzitting hier zijn zorgen over doorschemeren. "Dat is een zaak waar geen spelletjes gespeeld mee moeten worden, ook niet wegens financiele redenen." Hij stelde dat de veiligheidseisen gewaarborgd moeten blijven net als nu. 

Kosten

Paul Wilke van het  Instituut Clingendael stelde echter dat bij deze strenge eisen de prijs zo zal drukken dat een verkoop uiteindelijk, ook wegens toezichtkosten, alleen maar meer zal kosten dan het op zou leveren.

Hij pleitte er dan ook voor juist te kijken of Nederland aandelen kan kopen zodat er een meerderheidsbelang ontstaat. DIt zou volgens hem 1,5 a 2 miljard euro kosten. Verder waarschuwde hij dat Nederland ook haar plek aan tafel van de atoomwaakhond IAEA zou verliezen bij een mogelijke verkoop. "Die plek koop je als land door iets te hebben."

Noodzaak

Roel Kuiper (ChistenUnie), voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de privatisering van overheidsdiensten, is nog huiverig voor de verkoop. Hij stelde dat hij juist een verandering ziet in de noodzaak van privatisering.

Volgens Kuiper is de nieuwe opvatting onder economen juist dat je als overheid "goede instituties" moet bouwen "om een goede economische ontwikkelingen te waarborgen."

Kamer

Het CDA heeft de voorgenomen verkoop eerder al 'spelen met vuur genoemd'. Kamerlid Eddy Van Hijum stelt dat Urenco gevoelige technologische kennis bezit en het nog maar de vraag is of de verkoop financieel wel gunstig is. Ook de SP is tegen. 

De PvdA vindt dat Dijsselbloem met zijn Britse collega om de tafel moet om te bezien of die niet bereid is af te zien van verkoop van het Britse aandeel. Ook het bijkopen door Nederland van aandelen, om zo zelf een meerderheidsbelang te verwerven, moet wat de PvdA betreft onderzocht worden.