Gemeenten krijgen mogelijk iets meer vrijheid bij de invulling van de nieuwe, strengere bijstandswet.

Tijdens het debat over de begroting Sociale Zaken gaf PvdA-Kamerlid John Kerstens aan dat hij niet wil dat gemeenten in alle gevallen direct een "kanon" inzetten, oftewel de uitkering intrekken.

Daarmee lijkt er een meerderheid in de Kamer voor meer ruimte voor maatwerk bij de gemeente.

In het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) krijgen nieuwe bijstandsontvangers eerst een zoektermijn van een maand, waarin zij geen uitkering krijgen.

Geldproblemen

Met name Carola Schouten (ChristenUnie) vreest dat sommige mensen, bijvoorbeeld een moeder met haar kind, hierdoor acuut in geldproblemen komen. 

Volgens Kerstens was uit de hoorzitting van afgelopen week gebleken dat gemeenten weliswaar meer gereedschap willen om mensen in de bijstand aan te sporen, maar dat maatwerk hierbij eveneens belangrijk is.

VVD-coalitiegenoot Sjoerd Potters vroeg of de PvdA zich nog kan vinden in het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Kerstens stelde dat de tegenprestatie een afspraak is in het regeerakkoord en dat indirect ook zijn handtekening daar onder staat.