Werkgevers die onderhandelen over een cao of een sociaal plan moeten niet meegaan met eventuele eisen vanuit een vakbond voor een hogere ontslagvergoeding.

Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN dinsdag. In het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt de oude ontslagvergoeding namelijk vervangen door een nieuwe transitievergoeding, die lager uitvalt.

De angst van AWVN is dat vakbondsonderhandelaars via cao-onderhandelingen proberen om de ontslagvergoeding alsnog te verhogen. Dat zou niet eerlijk zijn, stelt de werkgeversorganisatie.

"De transitievergoeding is tot stand gekomen op centraal niveau in overleg tussen werkgevers en vakbonden. Afwijking in de cao's ligt dan niet voor de hand", aldus AWVN in een toelichting.

Verder meldde AWVN dinsdag dat de in november afgesproken loonstijgingen gemiddeld 1,6 procent bedragen. Dat is iets boven het jaargemiddelde van 1,4 procent. In het cao-jaar 2013 zijn inmiddels 434 nieuwe cao's afgesloten. Dat is twee derde van het totale aantal in 2013 af te sluiten cao's.