De vergrijzing zorgt de komende jaren voor veel minder vacatures dan eerder was voorzien. Dat komt mede doordat werknemers door recente gewijzigde pensioenregels langer blijven doorwerken. 

Dat concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in een dinsdag gepubliceerd rapport.

De vraag naar vervangers bedraagt de komende jaren jaarlijks gemiddeld 2,8 procent ten opzichte van de werkgelegenheid in 2012.

Twee jaar geleden werd nog een vervangingsvraag van 3,7 procent op de middellange termijn voorzien, stelt onderzoeker Didier Fouarge van het ROA.

De vervangingsvraag wordt vooral bepaald door de uitstroom van werknemers die de pensioenleeftijd hebben bereikt. Deze leeftijd is in de afgelopen twee jaar verhoogd.

Vervroegd pensioen

Ook het feit dat flink minder werknemers vervroegd met pensioen gaan, verwerkt het ROA nu beter in de rekenmodellen.

neemt nu bovendien beter in de rekenmodellen mee dat het gebruik van prepensioen en VUT de afgelopen jaren flink is gedaald, legt Fouarge uit.

De vraag naar nieuw personeel wordt ook bepaald door mensen die een ander beroep kiezen. Door de economische crisis zijn er in de afgelopen jaren minder werknemers geweest die zijn overgestapt.

Minder gewisseld

"In tijden van een slechte economie zie je minder mensen van beroep wisselen. Men verzekert zich dan liever van een baan. Bij economische groei wordt er juist meer gewisseld", legt Fouarge uit.

Dat er minder vraag naar vervanging is, zorgt ervoor dat er de komende jaren weinig nieuwe baanopeningen zijn. Nu is het ook zo dat er in het algemeen minder banen bij komen. 

Somber

Het ROA denkt dat de werkgelegenheid tussen 2013 en 2018 met veertienduizend banen afneemt. Daarom spreekt het centrum over een "somber" arbeidsmarktperspectief. Dat geldt vooral voor schoolverlaters. 

Het maakt wel uit in welke sector iemand wil werken. Voor mensen die een zorgopleiding hebben afgerond, zijn de perspectieven nog goed. Al is de zorg een minder grote 'banenmotor' dan in de afgelopen jaren.

Mensen met een economiediploma hebben minder perspectief op een baan.