Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem houdt vast aan zijn voornemen om op 1 januari 2014 het toezicht op de solvabiliteit van levensverzekeraars aan te scherpen. 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een levensverzekeraar aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Hij vindt het ''niet verantwoord'' om daarmee te wachten totdat nieuwe Europese regels van kracht worden. Dat schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

De minister doet wel een aantal concessies naar aanleiding van opmerkingen die uit een consultatieronde naar voren zijn gekomen. 

Zo worden de rapportageverplichtingen beperkt van de veertig grote en middelgrote levensverzekeraars die onder de regeling gaan vallen. Ook wordt de berekening van het solvabiliteitscriterium iets versoepeld.

Kritisch

De verzekeringsbranche is kritisch over de plannen. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde eerder al dat Nederlandse levensverzekeraars nadeel zullen ondervinden als hun solvabiliteit strenger wordt beoordeeld dan die van hun buitenlandse concurrenten. Ook zouden zij met onnodige administratieve lasten worden opgezadeld.

De verzekeraars menen verder dat het huidige Nederlandse regime al tot de strengste van Europa behoort. Bovendien is de besluitvorming over nieuwe Europese wetgeving over de solvabiliteit van verzekeraars volgens de brancheorganisatie al bijna rond. Die regels worden naar verwachting in 2016 van kracht.