Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28.000 afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar werk.

Eind 2012 waren er 195.000 deelnemers. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Re-integratietrajecten worden door gemeenten aangeboden. Zij zijn bedoeld om mensen betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. De daling van het aantal deelnemers is een gevolg van de vermindering van het participatiebudget, waaruit re-integratie wordt gefinancierd. Het Rijk stelt dit budget beschikbaar.

Van de in totaal 121.000 nieuwe deelnemers in 2012 behoorde 19 procent tot de jongeren (onder de 27 jaar). Zowel in 2010 als 2011 ging het nog om 27 procent.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bijstand

De afname bij jongeren hangt samen met gewijzigd overheidsbeleid voor de bijstand, waarin het merendeel van de deelnemers aan re-integratie zit.

In 2012 werd beleid ingevoerd om de instroom van jongeren in de bijstand te beperken. Zo is een wachttijd ingevoerd, waarin jongere bijstandsaanvragers actief op zoek dienen te gaan naar scholing of werk. Pas daarna ontvangen zij eventueel een uitkering en is re-integratie aan de orde.

Baan

Het aantal mensen dat na het volgen van een re-integratieproject werk vond, nam iets af. In 2012 had 33 procent van alle deelnemers werk gevonden, in 2010 was dat 36 procent.

De kans op een baan na het re-integratieproject vermindert met de leeftijd. Vorig jaar had van de jongeren tot 27 jaar 43 procent na afloop van het traject betaald werk. Onder de 55- tot 65-jarigen was dit 16 procent. Mannen hebben na het volgen van een re-integratietraject met 35 procent een grotere kans om aan het werk te komen dan vrouwen, van wie 30 procent na afloop werk had.