De Nederlandse zeehavens moeten in de toekomst nauwer gaan samenwerken. Daarvoor heeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur) vrijdag gepleit op het havengildediner in Amsterdam.

Schultz wil volgend voorjaar samen met de zeehavens en het bedrijfsleven een werkprogramma opstellen.

Dat is nodig om in de toekomst de concurrentie met zeenhavens in andere landen aan te kunnen blijven gaan en om ruimte te houden voor nieuwe ontwikkelingen, zegt Schultz.

''Er is gezamenlijke actie nodig om de toekomst veilig te stellen'', vindt de minister. ''De kernvraag is hoe we onze goede uitgangspositie behouden en verder kunnen uitbouwen'', aldus Schultz.

Problemen waar havens tegenaan lopen, moeten worden opgelost. Het ministerie zal daar volgens Schultz bij helpen.

Arbeidsmarkt

Een van de onderwerpen waar goed naar gekeken moet worden is de arbeidsmarkt, stelt de minister.

''Er zijn duizenden vacatures in de havens. Maar er is ook een groot arbeidspotentieel in het omliggende stedelijke gebied, ook in Amsterdam. Hoe kunnen we dat beter op elkaar laten aansluiten?''

Zuidas

Verder denkt Schultz dat er mogelijkheden moeten zijn om de havens beter te koppelen aan de Zuidas, waar veel financiële expertise zit. Op die manier kan Nederland niet alleen verdienen aan de doorvoer van goederen, maar ook aan het opwaarderen van producten.

Schultz ging tijdens het diner ook in op de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Ze verwacht daar in februari een besluit over te nemen, zodat half 2015 de schop in de grond kan.