Het besluit van ambtenarenpensioenfonds ABP de premies vanaf volgend jaar te verlagen, vindt vooralsnog geen navolging bij de andere grote pensioenfondsen.

Het ABP besloot donderdag de pensioenpremie te verlagen van 25,4 procent naar 21,6 procent. De verlaging is voornamelijk een gevolg van de versobering van de pensioenen door het kabinetsbeleid.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) besloot al in oktober de pensioenpremies volgend jaar gelijk te houden op 24,4 procent. Voor het fonds is dit een ''kostendekkende premie bij de huidige marktrente''.

Wel verlaagde het fonds begin dit jaar al het zogenoemde opbouwpercentage naar 1,95 procent. Werknemers bouwen daardoor jaarlijks minder pensioen op.

Nieuwe percentages

Het pensioenfonds voor de metaal PMT stelt maandag de nieuwe percentages vast. Het huidige opbouwpercentage van 2,25 procent zal naar verwachting wel lager uitkomen, zei een woordvoerster. Over de pensioenpremie kon ze nog niets zeggen.

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van de pensioenpremies en de aanpassing van het opbouwpercentage.