Het maximumsalaris van directeuren bij woningcorporaties hangt voortaan ook af van de grootte van de gemeente waarin de corporatie het meest actief is. 

Dat blijkt uit de aangepaste salarisregeling die minister voor Wonen Stef Blok (VVD) vrijdag presenteerde. Blok moest de regeling aanpassen na een rechtszaak over de oorspronkelijke regeling.

De maximumsalarissen bij de corporaties zouden door de regeling, die in januari inging, na een overgangsperiode met veertig tot zeventig procent dalen.

Bestuurders en toezichthouders stapten daarop naar de rechter, die hen in oktober in het gelijk stelde. De regeling, waarin alleen de grootte van de corporatie meetelde, was volgens de rechter niet zorgvuldig tot stand gekomen.

Regeling

In de nieuwe regeling bepaalt het aantal verhuureenheden nu voor tachtig procent het maximumsalaris van corporatiedirecteuren. De overige twintig procent is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waar de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft. Verhuureenheden zijn behalve huizen ook bijvoorbeeld garages en studentenkamers.

Corporatiebestuurders gaan met de nieuwe regeling tussen de 82 duizend en 230 duizend euro verdienen. Bij de vorige regeling was de laagste beloning nog zestigduizend euro.

Het plafond van 130 procent van een ministerssalaris, de balkenendenorm, blijft intact. Corporaties mogen zelf weten hoe ze het bedrag verdelen over beloning, pensioen en onkosten.

Arbeidscontracten 

Voor bestaande arbeidscontracten geldt een overgangsregeling waarbij de beloningen nog vier jaar ongemoeid blijven. Daarna moet het salaris in drie jaar worden afgebouwd. Uitgaande van de salarissen in het jaar 2012 zou dat voor veertig procent van de bestuurders van woningcorporaties het geval moeten zijn.

Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek eind vorig jaar dat in 2010 ruim veertig procent van de corporatiebestuurders meer verdiende dan de balkenendenorm.

Dat ging vooral om bestuurders van kleine en zeer grote corporaties. Volgens de belangenvereniging is het percentage sindsdien, door de invoering van een eigen code, teruggelopen tot 21 procent.