DEN HAAG - De instroom van ziekenhuiswerknemers in de WAO is vorig jaar flink gedaald. Met een instroom van 0,84 procent kwamen de ziekenhuizen uit onder het landelijk gemiddelde van 0,95 procent. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verwacht dat de dalende trend zich dit jaar voortzet.

Ook het ziekteverzuim in ziekenhuizen daalde fors in 2003. Het verzuim bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 5,1 procent. Dat is 11 procent minder dan in 2002 en 19 procent minder dan in 2001. In het bedrijfsleven was het ziekteverzuim vorig jaar ook 5,1 procent.

De daling van WAO-instroom en ziekteverzuim in ziekenhuizen is opmerkelijk. In grote bedrijven met veel vrouwelijk personeel worden werknemers doorgaans vaker ziek en arbeidsongeschikt dan elders. Volgens de NVZ scoren ziekenhuizen zo goed, omdat ze de afgelopen jaren erg veel aandacht hebben besteed aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en begeleiding bij verzuim.