Vakbond FNV wil dat er een nieuwe norm komt voor werkgevers over hoe om te gaan met personeel en bedrijfsvoering.

Dat zegt FNV-voorzitter Ton Heerts woensdag tegen NU.nl. "Wij gaan het gevecht aan met investeerders die alleen maar winst willen en zich dan weer terugtrekken", zegt Heerts. 

"Bedrijven moeten worden geleid door mensen op de werkvloer en niet door mensen op de beurs", aldus de FNV-voorman.

Heerts wil daarom dat er meer wordt geïnvesteerd in mensen en werkgelegenheid. Die oproep doet de FNV ook in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

Dat wordt ook de boodschap op 30 november in Utrecht bij de aftrap van de campagne 'meer koopkracht en echte banen'. 

Payroll

Als Nederland echt uit de crisis wil komen, dan hebben werknemers volgens de vakbond zekerheid, waardering en een stabiel inkomen nodig. Als voorbeeld van hoe het niet moet, noemt Heerts de constructie die payrollbedrijven toepassen. 

Daarbij neemt een bedrijf een werknemer in dienst, maar besteedt de administratieve en juridische aspecten uit aan een extern bureau. Werknemers hebben zo minder rechten dan hun collega’s in vaste dienst. "Je wilt bij een bedrijf horen waar je werkt, dat schept een band. Die is er niet met een payrollbedrijf", zegt Heerts. 

Menselijke factor

Gemeenten moeten wat Heerts betreft laten zien hoe je met werknemers om moet gaan en ze kunnen in zijn ogen nog het een en ander verbeteren. Zo wordt volgens hem bij aanbestedingen voor overheidsprojecten door gemeenten te vaak naar de goedkoopste aanbieder gekeken.

"De menselijke factor wordt daardoor over het hoofd gezien. Geld moet door de gemeenten worden geïnvesteerd in mensen en niet alleen in lantaarnpalen of de aanleg van wegen", zegt de FNV-voorman.

Daarom staat aankomende zaterdag ook in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. "We willen daar mensen ervan overtuigen dat gemeenten voor sociale oplossingen moeten kiezen", aldus Heerts.

Looneis

Een ander punt dat de FNV graag uitdraagt is koopkracht. Het ledenparlement ging onlangs akkoord met een looneis van 3 procent. "De lonen zijn achtergebleven bij de inflatie. Om het consumentenvertrouwen aan te jagen is loonsverhoging nodig."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat in november al een lichte kentering in het consumentenvertrouwen heeft plaatsgevonden. Voor het eerst in ruim twee jaar zijn consumenten gemiddeld positiever over de toekomstige economische situatie.

Maar dat is voor de FNV nog te mager. Het wijst er daarbij op dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) in zijn visie ook profiteert wanneer consumenten door een hoger salaris meer te besteden hebben. "Het mkb zou onze aanpak in looneis moeten omarmen", vindt Heerts dan ook. 

Het vragen van zo'n loonsverhoging in sectoren waar het economisch niet goed gaat, zoals in de bouw en de detailhandel, is volgens hem verantwoord. "Door ons is nog nooit een bedrijf failliet gegaan", aldus Heerts.