Ook accountantskantoren die zijn aangesloten bij de zogenoemde SRA-vereniging, moeten ingrijpende maatregelen nemen om de kwaliteit van hun wettelijke controles naar een acceptabel niveau te brengen. 

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een dinsdag verschenen rapport.

De jongste rapportage van de AFM strekte zich uit tot 20 kantoren die aangesloten zijn bij de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), maar geen vergunning hebben om grote bedrijven te controleren (OOB).

Eerder onderzocht de AFM al andere typen accountantskantoren, waaruit eveneens bleek dat de rapportages ernstige tekortkomingen vertoonden.

Controles

Bij het huidige onderzoek trof AFM in 38 van de 47 beoordeelde wettelijke controles ernstige tekortkomingen aan. De kwaliteit is dan ook aangemerkt als ''onvoldoende''. Zo bleek in een derde van de controles dat basale controletechnieken niet of verkeerd waren toegepast.

Daarnaast bleek dat ook de kwaliteit van de gecontroleerde jaarrekeningen te laag is. AFM verwacht dat de kwaliteitsproblemen kenmerkend zijn voor de gehele groep van circa 265 SRA-kantoren met een niet-OOB vergunning.

AFM wil nu dat de onderzochte kantoren de tekortkomingen herstellen en bovendien een oorzakenanalyse uitvoeren. Alle SRA-kantoren hebben het verzoek gekregen hun kwaliteit tegen het licht te houden en maatregelen te nemen. In 2014 gaat AFM opnieuw onderzoek doen.