Gepensioneerden in Nederland krijgen in verhouding een hoger pensioen dan in elke andere ontwikkelde economie.

Zij krijgen in de regel 91,4 procent van het loon dat ze gemiddeld tijdens hun loopbaan verdienden. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Het Nederlandse pensioen ligt daarmee fors hoger dan het gemiddelde in de 34 landen van de OESO. Het gemiddelde ligt op 58 procent van het middelloon.

In de landen van de Europese Unie ligt dat niveau met 60 procent weliswaar iets hoger. Maar toch nog altijd ver onder de pensioenen die Nederlanders krijgen.

Belasting

Ook houden Nederlanders in verhouding het meeste over van hun pensioen. Na aftrek van belasting resteert gemiddeld genomen een bedrag dat bijna 4 procent hoger ligt dan wat ze verdienden toen ze nog werkten.

In de andere OESO-landen ligt dat 30 procent lager en in de Europese Unie 27 procent. 

Weinig armoede

De relatief hoge pensioenen maken dat er in Nederland amper ouderen zijn die onder de armoedegrens leven, stelt de denktank. Slechts 1,4 procent van de Nederlandse gepensioneerden bevindt zich onder die grens.

In de andere rijke landen die de OESO onderzocht gaat het om een kleine 13 procent. Nederland is dan ook het OESO-land met de laagste armoede onder 65-plussers.

Nederlandse gepensioneerden krijgen volgens de OESO een relatief hoog pensioen. In doorsnee krijgt een Nederlandse gepensioneerde ruim 91 procent van het loon dat gemiddeld voor het pensioen werd verdiend. Binnen de OESO ligt dit gemiddelde op bijna 58 procent.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van OESO. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl