Rechters kiezen in juridische conflicten over flexibele arbeidscontracten vaak de kant van de flexwerker.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Door verschillende uitspraken hebben alfahulpen, werknemers met een nul-urencontract en mensen die via payrollbedrijven worden uitbetaald, meer rechten gekregen. In vier zaken werkte de jurisprudentie in het voordeel van de flexwerker, aldus de krant.

Steeds meer mensen werken via flex-contracten. Bijna 30 procent van de werkenden, 2 miljoen mensen, heeft een tijdelijk contract of werkt als zzp'er.

Rechters houden rekening met die trend, stelt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. ''Werkgevers zoeken steeds meer de grenzen op. En de rechters merken dat de samenleving protesteert tegen de doorgeschoten flexibilisering."