MOSKOU - Minister Bot van Buitenlandse Zaken hoopt dat debloemenkwestie met Rusland voor augustus is opgelost. Hij zei datwoensdagmiddag na afloop van een onderhoud met zijn Russischeambgenoot Lavrov in Moskou.

De Russische minister heeft toegezegd er alles aan te zullendoen om op korte termijn dit eenmalige probleem uit de wereld tehelpen. "Lavrov heeft gezworen dat het een puur technische kwestieis en dat daar verder niets politieks achtersteekt. Hij toontbegrip voor onze zorgen en zegt te streven naar een goedetechnische oplossing", aldus Bot.

Trips

Rusland houdt sinds 29 juni zijn grenzen dicht voor Nederlandsebloemen nadat in een partij bloemen het insect trips wasaangetroffen. Volgens de Russen is dit schadelijk voor devolksgezondheid. Bovendien verwijten ze Nederland dat deinvoercertificaten niet in orde zijn.

"Inderdaad bleek dat er met sommige certificaten wat slordigwas omgesprongen bij de invulling en ik heb Lavrov gezegd dat ditniet deugt", aldus Bot. "Ook respecteer ik het strenge Russischecontrolesysteem en heb gezegd dat Nederland er alles aan zal doenhieraan mee te werken."

Schade

Nederlandse bloemenexporteurs zeggen circa 600.000 euro per dagschade te lijden door het Russische importverbod. Toch blijken inMoskou nog steeds overal Nederlandse bloemen te koop te zijn.Volgens lokale bloemenverkopers vinden deze hun weg naar Ruslandvia andere Europese landen.