DEN HAAG (ANP) - Het aantal huishoudens in ons land dat met problematische schulden kampt, blijft stijgen. Het wordt steeds moeilijker een oplossing te vinden. Dat constateert de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, in haar jaarverslag over 2003.

Volgens de koepelorganisatie van de vroegere "banken van lening" is het aantal verzoeken tot schuldenregeling vorig jaar met 21 procent gestegen naar 34.500. De NVVK voorziet voor 2004 een verdere toeneming. Echt verontrustend vindt de vereniging de stijging van het aantal schuldregelingen dat niet kan worden uitgevoerd. In 2003 steeg hun aantal met 23 procent naar 21.500.

Schuldregeling wordt steeds moeilijker door allerlei nieuwe financiële producten die op de markt komen. Ook zijn er gemiddeld meer schuldeisers per geval. Twintig of meer is geen uitzondering. Schuldeisers blijken ook minder bereid mee te werken aan een sanering en steeds meer mensen vinden de voorwaarden voor een regeling te zwaar.

De NVVK schrijft de stijging van het aantal verzoeken tot sanering toe aan de recessie, de naweeën van de invoering van de euro en de stijging van de kosten van levensonderhoud en van basisverzekeringen. Daarbij leiden de bezuinigingen door het rijk tot een verdere daling van de koopkracht.