BRUSSEL - De euro is wel ingevoerd in de portemonnee, maar niet in de hoofden van de Europeanen. In een woensdag gepubliceerde enquête (de eurobarometer) zegt 49 procent uitsluitend de oude, nationale munteenheid als referentie te gebruiken. In Nederland rekent zelfs 56 procent alles om naar guldens.

Slechts 17 procent van de bewoners van eurolanden is de oude munt al helemaal vergeten. Een derde van de ondervraagden zegt nu eens in de nationale valuta, dan weer in de euro te denken.

Ondanks het nationale denkraam meent 81 procent dat de invoering van de euro een historische gebeurtenis is voor Europa. De meerderheid vindt ook dat de informatievoorziening rond het gedenkwaardige moment in orde was.

Prijsverhogingen

Minder blij zijn de burgers met de prijzen. De euro heeft geleid tot prijsverhogingen, denkt 74 procent van de Europeanen en 82 procent van de Nederlanders. Het officiele EU-bureau voor de statistiek blijft erbij dat slechts 0,16 procent van de inflatie is toe te schrijven aan de eenheidsmunt.

Verder blijkt 36 procent moeite te hebben met het uit elkaar houden van de nieuwe muntjes. De bankbiljetten leveren geen probleem op.

/DOSSIEREuro