Het kabinet kijkt bij de veranderingen in het pensioenstelsel alleen naar de besparing die het moet opleveren, niet naar de pensioenen zelf en het belang van een goed pensioenstelsel op de lange termijn. 

CDA-leider Sybrand Buma uitte die kritiek vrijdag in de Kerdijklezing in Den Haag.

Het kabinet onderhandelt al enige weken met de oppositie om een verlaging van de pensioenopbouw. Dat moet de schatkist een besparing van bijna drie miljard euro opleveren.

Volgens Buma richt het kabinet zich alleen op de korte termijn. ''Dat wij op de lange termijn een soberder pensioenstelsel hebben is overduidelijk. Maar het kabinet voert niet de discussie over de pensioenen, maar over de financiële opbrengst voor de schatkist. Het stelsel is niet belangrijk, als er maar een kleine drie miljard uit de pensioenpot naar de staatskas gaat. En de opbrengst moet al voor het overgrote deel in 2015 worden gehaald. Kortetermijndenken overheerst.''