Door bezuinigingen bij de overheid worden veel infrastructurele projecten de komende jaren later opgeleverd dan eerder gepland. 

Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vrijdag.

Het budget voor infrastructuur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor de periode 2014-2017 verlaagd naar 28,4 miljard euro, van 29,6 miljard euro in de vorige begroting.

Voor aanlegprojecten is in de komende jaren zo'n 2 miljard euro minder beschikbaar, terwijl beheer en onderhoud juist een impuls krijgen van circa 900 miljoen euro. Vooral voor rijkswegen is minder budget dan vroeger, aldus het EIB.

Vertraging

Dat zal er toe leiden dat zeker een derde van de projecten met vertraging wordt opgeleverd, concludeert het instituut. Dit blijkt uit een analyse van circa 150 projecten in de zogenoemde planstudiefase in het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Overigens is er niet voldoende geld beschikbaar om alle projecten die nu in de planfase in het MIRT staan, ook te realiseren. Hiervoor zou tussen 2014 en 2018 nog eens 1,8 miljard euro extra nodig zijn.

Het EIB merkt verder op dat door de bezuiniging op rijkswegen een sterke verschuiving optreedt van wegenprojecten naar waterveiligheidsprojecten. Het aandeel waterveiligheid stijgt in de periode 2014-2016 naar 19 procent. In 2012-2013 was dat 14 procent van alle projecten.

Schultz

Volgens minister Melanie Schultz (Infrastructuur) zal niet een derde van alle projecten vertraging oplopen, maar minder.

''We proberen zoveel mogelijk investeringen overeind te houden'', reageerde ze vrijdag. ''Maar we hebben ook gezegd dat we door de bezuinigingen niet meer al onze doelstellingen zullen halen.''

Schultz benadrukt dat dit jaar nog ongeveer evenveel wordt geïnvesteerd in infraprojecten als in voorgaande jaren. ''Maar we moeten wel verder kijken hoe we dit in de toekomst oplossen.'' De minister hoopt dat een volgend kabinet weer geld beschikbaar maakt om op de lange termijn te kunnen investeren.

Dichtslibben 

Het kabinet moet langetermijnmaatregelen nemen om te voorkomen dat snel- en vaarwegen dichtslibben als straks de economische groei aantrekt en het goederenvervoer stijgt. Dat stelt de verladersorganisatie EVO, op basis van een prognose van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit de prognose blijkt onder meer dat de filedruk bij Amsterdam (A7, A8 en A9) en Rotterdam (A4) in de toekomst weer toeneemt. Ook de binnenvaart krijgt rond 2028 te maken met meer vertragingen omdat verscheidene sluizen onvoldoende capaciteit hebben.

Volgens EVO maakt de prognose duidelijk dat de bestaande investeringen in de infrastructuur onvoldoende zijn om de bereikbaarheid van Nederland voor de langere termijn zeker te stellen.