ROTTERDAM - De sterk groeiende Rotterdamse haven kampt plotseling met een groot personeelsgebrek. Dat meldt Trouw woensdag. Er zijn wel veel werklozen in Rotterdam, maar zij zijn onvoldoende opgeleid voor de banen die aangeboden worden. Bovendien mist de haven de aansluiting met de allochtone jeugd in de stad. De haven gaat daarom korte interne opleidingen aanbieden om het acuut gebrek aan personeel op te vangen.

Vorige week maakte het Havenbedrijf Rotterdam bekend dat de goederenoverslag in de haven in de eerste helft van dit jaar gestegen is met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de stijging is het op korte termijn vooral de stukgoedsector die een tekort aan personeel heeft. Voor de langere termijn wordt vooral gevreesd voor een gebrek aan hoger opgeleiden.