HAARLEM - Het ziekteverzuim bij vrouwen ligt gemiddeld ongeveer 2,5 dagen per jaar hoger dan bij mannen. Dat hogere verzuim hangt niet samen met werkomstandigheden maar met de persoonlijke gezondheid en de huishoudelijke taken thuis.

Dat blijkt uit analyses van TNO-Arbeid, dat daarvoor gebruik heeft gemaakt van een databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek van bijna 18.000 werkenden.

Dokter

Vrouwen verzuimden in de periode van 1997 tot 2000 gemiddeld ,6 dagen per jaar. Mannen waren gemiddeld tien dagen per jaar ziek. "Vrouwen ervaren een slechtere gezondheid" aldus een woordvoerster van TNO. "Zij gaan sneller naar de dokter." Dat verschil in persoonlijke gezondheid leidt ertoe dat vrouwen zich per jaar 1,6 dag meer ziek melden dan mannen.

Vrouwen besteden per week meer uren aan huishoudelijk werk dan mannen. Ook dat levert bij vrouwen 1,6 dag extra ziekteverzuim op. Het verschil wordt weer wat kleiner doordat de werksituatie van vrouwen minder belastend is. Zij werken korter dan mannen en het werk is lichamelijk minder zwaar. Ook ervaren vrouwen iets minder werkdruk.

Verschillende maatregelen

Volgens de onderzoekers van TNO wijzen de resultaten uit dat de aanpak van ziekteverzuim bij mannen en vrouwen om verschillende maatregelen vraagt. Om het hogere verzuim bij vrouwen tegen te gaan is het van belang dat overheid en bedrijfsleven bevorderen dat zij hun werk en privé-leven goed op elkaar kunnen afstemmen. Daarbij valt te denken aan soepele verlofregelingen, mogelijkheden om in deeltijd te werken en goede kinderopvang.