De Nederlandse economie zal ook in 2014 niet aantrekken. De werkloosheid stijgt verder en de binnenlandse problemen zullen niet worden opgelost ondanks een aantrekkende wereldeconomie.

Die voorspellingen doen economen van de Rabobank in hun woensdag verschenen rapport Visie op 2014. Vanwege deze verwachtingen is het volgens de economen "nu zeer onverstandig" om extra te bezuinigen.

Dat is directe kritiek op het kabinetsbeleid, dat zes miljard aan extra bezuinigingen voor volgend jaar gaat doorvoeren.

Volgens de visie van de Rabobank hebben consumenten en de overheid het jaar 2014 nodig om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Dat zal ten koste gaan van de binnenlandse bestedingen. Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) zal hier hinder van ondervinden.  

Schuldopbouw

"De schuldopbouw van voor 2008 legt nu een hypotheek op ons herstelvermogen", zegt Rabobank-onderzoeker Hans Stegeman. "Maar als de beleidsmakers nu de juiste keuzes maken, dan kan dat het balansherstel bespoedigen en tot minder economische schade leiden."

Volgens Stegeman richt de politiek haar pijlen nu op de verkeerde problemen. Die liggen volgens hem bij de schulden van huishoudens die steeds meer geld kwijt zijn aan vaste lasten.

Dat kan op de lange termijn leiden tot permanente schade aan de economie. Stegeman: "De kans dat dit gebeurt, wordt elk jaar groter. En ook in dat geval zal er wel een nieuw evenwicht ontstaan, maar dan behoort Nederland op termijn niet meer tot de rijkste landen van de eurozone. Dat moeten we niet laten gebeuren."

Bankenunie

De Rabobank verwacht niet dat de eurocrisis in 2014 weer de kop op steekt, maar waarschuwt wel dat Europese leiders "grote en geloofwaardige stappen" moeten nemen om nog een debacle te voorkomen.

Allard Bruinshoofd, Rabobanks onderzoeker voor de internationale economie, ziet daarom prioriteit in de afronding van de bankenunie en een oplossing voor verborgen probleemkredieten bij banken.  

"Dit is nodig om met name het Zuid-Europese bankensysteem constructief te laten bijdragen aan het economische herstel", zegt Bruinshoofd.

Amerika

Hoewel de licht groeiende wereldeconomie (een stijging met een kwartprocent naar 3,75 procent in 2014) voor de helft is toe te schrijven aan de Verenigde Staten, ligt hier ook meteen het gevaar, zo stelt de Rabobank.

De politieke wurggreep die ten grondslag lag aan de problemen rondom het verhogen van het schuldenplafond in oktober van dit jaar, is nog niet geheel uit zicht. "Met als doemscenario een daadwerkelijke wanbetaling van de Amerikaanse overheid", aldus Bruinshoofd.

Stimuleren

Hoewel er veel onduidelijkheid is over het Amerikaanse stimuleringsprogramma, waarbij de Federal Reserve (Fed) maandelijks 85 miljard dollar pompt in de economie, verwacht de Rabobank dat de centrale bank dit vanaf het voorjaar langzaam terugschroeft en helemaal heeft stopgezet in het najaar.

Bruinshoofd: "De Amerikaanse lange rente zal hierdoor worden opgestuwd en dat trekt ook de Europese rentes mee omhoog, wat riskant is voor het Europese herstel. Aan de andere kant zal de dollar geleidelijk aan waarde winnen ten opzichte van de euro. En dat kan dan de Europese uitvoer juist weer een steuntje in de rug geven."