Het gerechtshof in Amsterdam doet nog geen uitspraak over de redelijkheid van de compensatieregeling voor klanten met koopsompolissen van DSB Bank. 

Het hof wil eerst een nadere toelichting, bepaalde het dinsdag.

Op 15 oktober is een verzoek om de DSB-compensatieregeling verbindend te verklaren voor alle klanten van de failliete bank op een zitting van het hof behandeld.

De curatoren van DSB Bank, een aantal belangenorganisaties en verzekeraars dienden dat verzoek in. De compensatieregeling geeft de klanten onder voorwaarden recht op een vermindering van de betaalde provisie.

Provisie

Deze klanten hebben echter niet alleen nadeel van de betaalde te hoge provisie, maar ook van het feit dat de koopsommen via leningen zijn gefinancierd. Daardoor zijn zij met een vaak aanzienlijke schuldenlast blijven zitten.

In een reactie op de uitspraak zeggen de verzoekers de vragen voor 24 december te beantwoorden. ''Voor die datum kunnen wij over de inhoud van de tussenbeschikking geen mededelingen doen.''

Daarna zal het hof de zaak opnieuw bekijken en een beslissing geven. Wanneer dat precies zal zijn, is nu nog niet te zeggen.

Compensatieregeling

De compensatieregeling werd twee jaar geleden opgesteld door de curatoren in samenspraak met belangenorganisatie en verzekeraars. De regeling geldt voor mensen die bijvoorbeeld een koopsompolis, een beleggingsverzekering of een geldlening hadden afgesloten bij DSB.

De vergoeding die gedupeerden kunnen krijgen kent geen maximum. De compensatie wordt verrekend met bedragen die klanten nog hebben openstaan bij de bank. In andere gevallen wordt de klant schuldeiser en wordt niet direct uitbetaald.

Het algemeen verbindend verklaren van de compensatieregeling houdt in dat alle gedupeerden van DSB op dezelfde manier worden gecompenseerd, tenzij ze aangeven dat niet te willen. Zonder een verbindende regeling kan de afhandeling langer duren en kunnen de claims verder oplopen.

Akkoord

Inmiddels zijn zo'n 40.000 klanten die een woekerpolis of ander product bij DSB hadden, akkoord gegaan met de compensatieregeling. In totaal is er 180 miljoen euro aan compensatie uitgekeerd en zijn er nog verschillende dossiers in behandeling.

Klanten die geen gebruik willen maken van de regeling en verder willen procederen voor compensatie, dienen hiervoor een verklaring in te dienen.

Het algemeen geldend laten verklaren van de regeling moet het sluitstuk worden van het faillissement van DSB. De bank van oprichter Dirk Scheringa ging in 2009 failliet.