Stichting Beheer SNS Reaal heeft bij de rechtbank in Amsterdam een verzoekschrift ingediend voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de gang van zaken die uiteindelijk heeft geleid tot nationalisatie van de bankverzekeraar.

De voormalige meerderheidsaandeelhouder, die door de onteigening een vermogen van 1,1 miljard euro verloor, wil via het getuigenverhoor van onder anderen (ex-)bestuurders van de bankverzekeraar alsnog alle informatie krijgen die nodig is voor de procedure die bij de Ondernemingskamer loopt voor compensatie van geleden schade.

De stichting zegt in de procedure tot nu toe geen goed verweer te hebben kunnen voeren omdat SNS Reaal niet alle informatie aan haar heeft overhandigd.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gelastte in juli in een tussenuitspraak een deskundigenonderzoek om vast te stellen of gedupeerde beleggers recht hebben op een schadeloosstelling.

Tegen die beslissing is minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Dat betekent dat de schadeloosstellingsprocedure nog geruime tijd duurt. ''Dit is voor Stichting Beheer een belangrijke reden om nu door het horen van getuigen de beschikbaarheid van de relevante informatie in bezit van SNS Reaal veilig te willen stellen.''

Ministerie

De stichting zegt met met horen van getuigen, onder wie ook functionarissen van het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank, bovendien een proces op gang te willen brengen waarbij betrokkenen publieke verantwoording afleggen over de periode die voorafging aan de nationalisatie op 1 februari 2013.

Dijsselbloem besloot SNS te nationaliseren omdat het financiële concern volgens hem dreigde te bezwijken. Het concern was in grote problemen gekomen door mislukte 'vastgoedavonturen' en door de crisis. Het omvallen van het concern zou de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel in gevaar hebben gebracht.