In de procesindustrie zullen meer jongeren aan de slag worden geholpen. Ook komt er meer scholing om het te verwachten tekort aan vakmensen terug te dringen. 

Vakbonden en werkgevers in de bedrijfstak zijn het daarover eens geworden. Ze trekken 35 miljoen euro uit voor het project. Als het plan wordt goedgekeurd, zal het kabinet dat bedrag verdubbelen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het kabinet heeft in het sociaal akkoord geld beschikbaar gesteld om werkgelegenheidsprojecten uit sectoren mee te financieren. Hij riep andere bedrijfstakken op het voorbeeld van de procesindustrie te volgen.

In de procesindustrie - onder meer de chemische industrie en de textiel- en papierindustrie - werken zo'n 300.000 mensen. Er zijn dit jaar 2200 vacatures. Voor de komende jaren worden voor bepaalde functies tekorten verwacht.

De sociale partners in de procesindustrie willen 200 jongeren versneld opleiden met baangarantie. Ook komt er scholing voor 1000 medewerkers.