ARNHEM - De nettowinst van Akzo Nobel is in het tweede kwartaal van 2004 flink ingezakt. Het resultaat kwam uit op 112 miljoen euro, 38 procent minder dan over dezelfde periode een jaar eerder. Vooral eenmalige kostenposten drukten de winst, aldus het chemieconcern maandag.

Akzo was in totaal 104 miljoen euro kwijt in het tweede kartaal aan afwaarderingen en kosten voor reorganisaties die al eerder werden aangekondigd. Bovendien moest Akzo extra geld opzij zetten voor lopende kartelzaken.

Zonder deze posten liep het resultaat met 7 procent op tot 216 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2004 ligt Akzo nu 23 procent achter op de winst over vorig jaar.

Akzo scherpte maandag zijn winstverwachting niet aan. Het concern zegt nog steeds uit te gaan van een lager resultaat dan in 2003, exclusief de incidentele lasten. Dat resultaat was in 2003 811 miljoen euro.

De omzet liep in het tweede kwartaal 2 procent terug. Vooral de medicijnendivisie draaide slecht. De verkopen liepen 7 procent terug en de sterke euro kostte nog eens 3 procent omzet van het bedrijfsonderdeel dat veel in de Verenigde Staten afzet. De winst zakte 20 procent in.

Meerdere geneesmiddelen doen het slecht. Het antidepressiemiddel Remeron heeft na het aflopen van het alleenrecht van Akzo nu ook sterke concurrentie in Europa, nadat eerder in de VS deze voorsprong wegviel, aldus het concern. Omdat de vergoeding voor de anticonceptiepil in meerdere landen is teruggeschroefd, lopen ook deze middelen slechter dan voorheen. In Nederland is de pil grotendeels uit het ziekenfonds gehaald.