STRAATSBURG - Europarlementariërs uit de meeste EU-lidstaten kunnen rekenen op een aanzienlijke salarisverhoging, als hun regeringen daarmee instemmen.

De juridische commissie van het Europees Parlement steunt een Duits voorstel om alle EP-leden hetzelfde salaris van ruim 8500 euro bruto per maand te gunnen. Dat bedrag is precies 50 procent van het salaris van een Europese rechter.

De Duitse socialist Rothley, die al jaren sleutelt aan voorstellen om alle leden hetzelfde te laten verdienen, denkt daarmee de meeste europarlementariërs tegemoet te komen. Alleen Duitse en Italiaanse afgevaardigden zouden er op achteruit gaan.

Rapport

De discussie over salarissen kwam enkele jaren geleden op gang, na een rapport van de Europese Rekenkamer. Daaruit bleek dat bijvoorbeeld Spaans en Portugese parlementsleden relatief vaak misbruik maakten van onkostenvergoedingen en bijdragen voor personeelsleden om hun eigen salaris aan te vullen.

Alle EP-leden verdienen hetzelfde als nationale parlementsleden in hun eigen land. In bijvoorbeeld Spanje en Portugal liggen die salarissen erg laag. Daarom vulden zij vaak hun inkomsten aan door ruim te declareren.

Het voorstel van Rothley moet die verschillen uit de weg ruimen. Verschillende compromissen haalden het eerder niet. Binnen de juridische commissie van het EP stemde PvdA-lid Van Hulten dinsdagavond tegen. Hij vindt het percentage van 50 procent te hoog.

"Op zich is het goed om een salaris van een rechter als ijkpunt te nemen", aldus Van Hulten. "Maar ik vind een percentage van 40 procent ook genoeg. Daarmee verdien je ongeveer hetzelfde als een Nederlands Kamerlid. Nu kom je daar bruto bijna 2000 euro bovenuit."

Helder

Van Hulten stemde verder tegen het salarispakket, omdat er geen duidelijke onkostenregeling aan is gekoppeld. Rothley wil dat overlaten aan het overleg van voorzitter en veertien vice-voorzitters van het parlement.

Toch denkt hij dat de lidstaten, die het voorstel nog moeten goedkeuren, ook zullen aandringen op een heldere regeling voor vergoeding van alleen daadwerkelijk gemaakte kosten.

Over hun salaris zouden de parlementsleden een Europese belasting van 25 procent moeten betalen. Een groep van vijf lidstaten (de drie Scandinavische landen, Groot-Brittannië en Oostenrijk) mag daar in het voorstel van Rothley ook nog eens een nationale belasting over heffen, om verschil met binnenlandse parlementsleden op te heffen.

De leden uit die landen betalen ook sociale premies en verzekeringen in eigen land. De andere parlementariërs moeten dat geld in een aparte Europese kas storten.

Van Hulten verwacht dat eind dit jaar, na jaren discussie, er eindelijk een nieuw en voor alle EP-leden eenvormig statuut op tafel zal liggen.