Brussel verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar licht groeit, maar minder dan eerder dit jaar nog werd verwacht.

De Europese Commissie voorspelt een stijging van het bruto binnenlands product van 0,2 procent. In mei was de prognose nog 0,9 procent.

In 2015 zou de groei 1,2 procent kunnen zijn. Nederland doet het daarmee slechter dan alle eurolanden en EU-lidstaten gemiddeld.

Dat blijkt uit de nieuwe economische verwachtingen voor de Europese Unie, die de commissie dinsdagochtend presenteert. 

Europees Commissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) spreekt over een gedempte groei in 2014. Hij wijst op de invloed van de slechte huizenmarkt op de economische ontwikkelingen in Nederland.

Pessimistischer

Voor dit jaar ziet Brussel in Nederland een krimp van 1 procent van het bbp (bruto binnenlands product). Daarmee is de commissie nog pessimistischer dan bij de vorige prognose in mei. 

Toen werd een daling van 0,8 procent verwacht. Een jaar geleden berekende Brussel nog dat de Nederlandse economie in 2013 zou groeien met 0,3 procent.

Export

Het lichte economisch herstel zal vooral te danken zijn aan de export. Pas in 2015 zal ook de binnenlandse vraag weer bijdragen aan economische groei, zo stelt de Europese Commissie.

Brussel verwacht verder dat de inflatie in Nederland geleidelijk zal afnemen, van 2,7 procent dit jaar tot 1,7 procent volgend jaar en 1,6 procent in 2015.

Werkloosheid

Wat de werkloosheid betreft, is de commissie somberder dan bij de vorige prognose in mei. De werkloosheid in Nederland zal in 2014 zijn hoogtepunt bereiken met 8 procent.

In 2015 zou de werkloosheid dan weer moeten dalen tot 7,7 procent. Eerder verwachtte Brussel nog een percentage van 7,2 procent in 2014.

Begrotingstekort

Brussel stelt verder dat het Nederlandse begrotingstekort dit jaar, maar ook nog volgend jaar boven de Europese limiet van 3 procent van het bbp uitkomt. Zowel in 2013 als in 2014 gaat het om 3,3 procent.

Volgens eerdere afspraken moet Nederland dit tekort uiterlijk in 2014 onder de EU-norm terugdringen. Maar volgens Brussel gaat dit hoogstwaarschijnlijk pas in 2015 gebeuren.

Eurozone

Ook de economische groei in de eurolanden zal volgend jaar lager uitvallen dan eerder werd verwacht. De Europese Commissie verwacht dat het bbp voor de eurozone slechts met 1,1 procent stijgt. 

In mei ging Brussel nog uit van 1,2 procent groei voor de eurolanden. Voor de hele Europese Unie verwacht de commissie een groei van 1,4 procent.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Europese Commissie en Eurostat. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Beter

In 2015 moet het beter gaan, met 1,7 procent groei voor de eurolanden en 1,9 procent voor de hele EU. Voor dit jaar wijkt de verwachting nauwelijks af van de prognose in mei. 

De commissie is opvallend positiever over de Britse economie. Die zal naar verwachting dit jaar groeien met 1,3 procent en 2,2 procent volgend jaar. Eerder werd op respectievelijk 0,6 en 1,7 procent groei gerekend.

Duitse economie

De Duitse economie zal dit jaar een groei laten zien van 0,5 procent en 1,7 procent in 2014. Voor Italië wordt voor 2013 op een krimp gerekend van 1,8 procent en een groei van 0,7 procent volgend jaar.

De Spaanse economie krimpt dit jaar met 1,3 procent en tekent volgend jaar een groei op van 0,5 procent, aldus de commissie. De Franse economie groeit dit jaar naar verwachting met 0,2 procent en met 0,9 procent in 2014.

Werkloosheid 

De werkloosheid in de eurozone zal volgens de commissie in 2014 nog iets sterker stijgen, tot 12,2 procent van de beroepsbevolking. Een halfjaar geleden werd nog 12,1 procent voorspeld.

Besparingen bij de overheidsuitgaven en hervormingen hebben de basis gelegd voor economisch herstel, stelt Europees Commissaris Olli Rehn (Economische en Monetaire Zaken) bij de presentatie. Toch waarschuwt hij voor de werkloosheidscijfers, die volgens hem te hoog blijven.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Europese Commissie en Eurostat. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen