Inspecteurs van de internationale kredietverleners die het noodlijdende Griekenland op de been houden, reizen volgende week toch af naar Athene om de 'boekhouding' van het land te controleren. 

Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd.

Het team officials van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie moet een besluit nemen of Griekenland het volgende deel krijgt van de leningen in het kader van het hulpprogramma.

De inspecteurs, die de afgelopen jaren geregeld in Griekenland waren, hadden hun volgende bezoek aan Athene tot nader order uitgesteld omdat partijen verschilden van mening over het dichten van een gat van 2 miljard euro in de Griekse begroting 2014. Griekenland doorbrak de impasse door vrijdagavond met nieuwe voorstellen te komen.

Het land wordt door de internationale kredietverleners sinds 2010 overeind gehouden met een financieel infuus van in totaal 240 miljard euro aan toegezegde leningen. In ruil daarvoor moet Griekenland bezuinigingen en hervormingen doorvoeren.

Ruimte

Na een zes jaar durende recessie waarin de huishoudens hun inkomen met 40 procent zagen dalen en waarin de werkloosheid steeg tot bijna 28 procent, zeggen de Grieken dat het op is.

De coalitieregering wil meer ruimte na het indienen van een begroting waarin voor de eurozone ongekende bezuinigingen zijn verwerkt om het tekort terug te dringen.