Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft woensdag afspraken gemaakt om schijnconstructies met arbeidsmigranten aan te pakken.

Asscher en zijn Poolse collega Kosiniak-Kamysz gaan onder meer beter gegevens uitwisselen om uitbuiting van werknemers tegen te gaan.

De Inspectie SZW en de Poolse inspectie hopen door de nauwere samenwerking malafide werkgevers die ook in andere landen actief zijn, beter te kunnen aanpakken.

Soortgelijke afspraken zijn ook al gemaakt met Roemenië en Bulgarije. Asscher gaf eerder aan dat hij zich vooral zorgen maakt over uitbuiting door malafide uitzendbureaus en het ontwijken van cao-afspraken, waardoor Nederlandse arbeidskrachten worden verdrongen.