De provincie Zuid-Holland moet opnieuw een besluit nemen over twee elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. 

De vergunningen is op grond van de Natuurbeschermingswet verleend voor de bouw van elektriciteitscentrales van de energiebedrijven GDF Suez en E.On op de Maasvlakte.

De bouw van de centrales kan ondertussen gewoon doorgaan.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Het is voor de tweede keer in deze door Greenpeace, Natuur en Milieu en omwonenden ingestelde beroepszaak dat de bestuursrechter het Zuid-Hollandse provinciebestuur opdraagt het huiswerk over te doen.

Stikstof

De centrales staan in de buurt van beschermde natuurgebieden en de milieuorganisaties en omwonenden vrezen dat die gebieden, waaronder Voornes Duin en Duinen Goeree & Kwade Hoek, schade oplopen door de stikstofuitstoot van de centrales die draaien op kolen en biomassa. Het provinciebestuur zegt dat schade kan worden voorkomen met natuurbeheermaatregelen.

In mei 2011 oordeelde de Raad van State al dat de provincie een nieuw besluit moest nemen op de ingediende bezwaren. Dat deed Zuid-Holland, vorig jaar maart werden de bezwaren van de milieuorganisaties en omwonenden opnieuw als ongegrond van de hand gewezen.

Dat besluit is door de bestuursrechter per ommegaande teruggestuurd met de opdracht beter werk af te leveren.

Onderzoek

De provincie baseerde zich bij het afwijzen van de bezwaren op nieuw onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen. Maar volgens de Raad van State kon het provinciebestuur zich op basis van dit onderzoek ''niet met zekerheid op het standpunt stellen dat de nabijgelegen beschermde natuurgebieden niet worden aangetast''.

Greenpeace spreekt van een belangrijke overwinning. ''Het ziet er steeds meer naar uit dat de natuurvergunningen een onoverkomelijk knelpunt zijn om de centrales aan te kunnen zetten.''