Fraudeurs met rentetarieven bij de Rabobank hadden vaak veel lol bij het manipuleren van tarieven die banken onderling hanteren.

De Amerikaanse justitie citeert in haar onderzoek naar de affaire e-mails waarin medewerkers routineus en grappend tarieven beïnvloeden al naar gelang dat van pas kwam.

Tegelijkertijd wordt duidelijk dat iedereen wist dat de manipulatie illegaal was.

Een medewerker die een collega te hulp schoot bij het manipuleren van de London Interbank Offered Rate (Libor-rente, een dagelijks bepaalde bankrente bij onderlinge leningen) mailde bijvoorbeeld als Libor-bitch (Liborhoer) te dienen.

''Maak je geen zorgen, er zijn ergere oplichters dan wij'', e-mailde een medewerker na akkoord te zijn gegaan met het opdrijven van de vast te leggen waarde van de Japanse yen.

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken nog steeds individuele gevallen in deze affaire.

Andere banken

Uit de e-mails die de Amerikaanse en Britse autoriteiten openbaar hebben gemaakt, blijkt dat de medewerkers niet alleen met collega's bij de Rabobank spraken, maar ook met collega's bij andere banken.

Ook uit deze mails komt een beeld naar voren dat er openlijk en veelal grappend over de manipulatie werd gesproken en dat er weinig ethische scrupules bij de handelaren en rente-medewerkers leken te bestaan. ''Ah... mijn arme klanten'', schreef een handelaar nadat hem was meegedeeld dat een collega een ''obsceen hoog'' tarief zou indienen.

De manipulatie gebeurde veelal in de vorm van een dienst of wederdienst en werd vaak ook als zodanig aangemerkt. ''Het helpt altijd om een paar vrienden op de markt te hebben'', aldus een voormalige Rabobank-medewerker.