Eind juni 2013 werden er 818.000 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verstrekt. Dat zijn er 175.000 minder dan eind december 2002, toen het aantal uitkeringen een recordhoogte bereikte.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De daling is het gevolg van veranderde wet- en regelgeving rond arbeidsongeschiktheid. 

De afname is vrijwel volledig toe te schrijven aan mannen. Het aantal vrouwen met een uitkering steeg licht. Dit komt doordat er meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Eind juni van dit jaar ging bijna de helft, ruim 48 procent, van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar vrouwen.

Door een grotere instroom in de Wajong is het aandeel jongeren tot 25 jaar gestegen van 2,9 procent in 1998 tot 8,5 procent in juni 2013. Het aandeel 55-plussers blijft met 39 procent het grootst.

In bijna de helft van de gevallen wordt de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een psychische stoornis. In 1998 was dit nog ruim 30 procent. 'Algemene aandoeningen' en 'aandoeningen aan het botspierstelsel' zijn juist afgenomen.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen