Nederlandse grootverbruikers van elektriciteit betalen gezamenlijk jaarlijks bijna een half miljard euro meer voor stroom dan hun concurrenten in Duitsland, heeft de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) berekend.

Dat is slecht voor de concurrentiepositie van deze circa 30 bedrijven.

Het energiebeleid van de Europese Unie, waarbij wordt ingezet op één grote markt en geen concurrentienadelen tussen landen, is ''volledig zoek'', zegt VEMW-directeur Hans Grünfeld maandag. Een paar jaar geleden was er volgens hem nog een gelijk speelveld in Noordwest-Europa.

Maar doordat in Duitsland de opwekking van duurzame energie erg wordt gesubsidieerd, moeten Nederlandse bedrijven nu gemiddeld zo'n 14 euro meer neertellen per megawattuur stroom dan op de Duitse markt.

Stroomprijs

In totaal nemen onze grootverbruikers per jaar ongeveer 35 terawattuur af. Dit zijn voornamelijk grote concerns in de chemische en metaalindustrie.

Dat de hogere stroomprijs voor hen grote gevolgen kan hebben, bewijst de penibele situatie waarin aluminiumsmelter Aldel momenteel verkeert. Aldel dreigde onlangs ten onder te gaan doordat het bedrijf aanzienlijk meer geld kwijt is aan elektriciteit dan concurrenten in Duitsland.