Het College financieel toezicht (Cft) oordeelt positief over de uitvoering van de gemaakte afspraken om het overheidstekort van Curaçao terug te dringen, en de begroting van het eiland in evenwicht te krijgen. 

Dat zegt Age Bakker, voorzitter van het college in Willemstad.

Curaçao heeft een fors pakket aan bezuinigingen doorgevoerd. De begroting voor het lopende jaar ligt op koers. Het Cft heeft vertrouwen dat de begroting tenminste in evenwicht zal komen. Dat was een voorwaarde om begin september een lening van 60 miljoen gulden af te sluiten bij Nederland.

Met dit geld worden investeringen in de sociaaleconomische en educatieve infrastructuur van Curaçao betaald, bedoeld om de nadelige effecten van de bezuinigingen te verkleinen.

Financiële curatele

Curaçao werd onder de regering Schotte vorig jaar onder financiële curatele gesteld. Het eiland mocht geen geld meer lenen en werd gedwongen het begrotingstekort aan te pakken.

De mogelijkheid om in te grijpen was afgesproken bij de schuldsanering in 2010. Nederland nam bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen een groot deel van de schulden van de eilanden over, zodat die met een min of meer schone lei konden beginnen. Maar daar was na twee jaar 'Schotte' niets meer van over. Het eiland kreeg in juli 2012 een 'aanwijzing'.

Vacaturestop

Er zijn nog twee onderdelen van de aanwijzing van kracht. Curaçao moet een deel van de tekorten uit voorgaande jaren compenseren en er geldt een vacaturestop: de overheid mag geen nieuwe ambtenaren aannemen.

Het Cft constateert dat Curaçao zich aan die maatregel houdt. De personeelsaantallen lopen inderdaad terug, maar de personeelskosten zijn wel hoger uitgevallen, waardoor per saldo nog steeds te veel wordt uitgegeven aan ambtenarensalarissen.

Uitdagingen

"Dat er op dit moment vertrouwen is in de overheidsfinanciën, betekent niet dat er geen uitdagingen zijn voor de komende tijd", zegt Bakker.

Voor de wijzigingen in het ziektekostenstelsel wordt nog gewerkt aan reparatiewetgeving en een efficiënt en effectief overheidsapparaat moet er ook nog veel werk verzet worden. Pas dan kan de aanwijzing van tafel.

Het college verwacht dat dat op zijn vroegst kan in de eerste helft van volgend jaar.