Omdat het kabinet sociale werkplaatsen wil afschaffen, krijgt het Pensioenfonds voor Werk en (Re)Integratie (PWRI) straks geen nieuwe aanwas van deelnemers meer.

Het fonds dreigt daarmee in grote financiële problemen te komen, schrijft Het Financieele Dagblad maandag. Op korte termijn zou een tekort van bijna een half miljard euro ontstaan.

De pensioenen van PWRI stijgen in prijs doordat er geen jongere generatie meer bijkomt die de hogere lasten van ouderen kan compenseren. Oudere werknemers betalen een hogere premie, omdat er minder tijd is om rendement te behalen.

"Deze schadelast kan de sector niet dragen", zegt Xander den Uyl, voorzitter van PRWI in de krant. Als er geen andere oplossing wordt gevonden, dreigen werknemers en werkgevers meer premie te gaan betalen. 

Dat kan oplopen tot wel 40 procent van het pensioengevend salaris, waar dat nu 30 procent bedraagt.  

De vakbonden zien een verhoging van de premie niet zitten en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het kabinet het tekort moet compenseren.

Ruim 200.000 mensen hebben hun pensioen ondergebracht bij PWRI.